Đại Túy Hiệp

大醉俠 - Come Drink With Me - Hành Khất Đại Hiệp

Con trai Tổng đốc Lưỡng Giang trên đường áp giải tù binh, bị bắt cóc bởi một bọn cướp. Chúng tra tấn tàn nhẫn nhằm bắt người này phải viết thư trao đổi tù binh với tên thủ lĩnh sắp bị xử trảm. Vị quan này nhất quyết từ chối viết thư thương lượng với cha mình. Kim Yến Tử (Trịnh Phối Phối) hay tin đến thương lượng với bọn cướp nhằm giải thoát cho anh mình. Trên hành trình của mình Kim Yến Tử đã nhiều lần được người được "Túy Hiệp" ra tay giúp đỡ.
Hồ Kim Thuyên
Hồng Kông
1966
Nội dung phim :
Con trai Tổng đốc Lưỡng Giang trên đường áp giải tù binh, bị bắt cóc bởi một bọn cướp. Chúng tra tấn tàn nhẫn nhằm bắt người này phải viết thư trao đổi tù binh với tên thủ lĩnh sắp bị xử trảm. Vị quan này nhất quyết từ chối viết thư thương lượng với cha mình. Kim Yến Tử (Trịnh Phối Phối) hay tin đến thương lượng với bọn cướp nhằm giải thoát cho anh mình. Trên hành trình của mình Kim Yến Tử đã nhiều lần được người được "Túy Hiệp" ra tay giúp đỡ.