Đến Hẹn Lại Lên Mộng

Nightmares Come at Night

Hai vũ công khiêu gợi đam mê lao vào mối tình ái mà một người từ đó luôn gặp những cơn ác mộng lặp đi lặp lại và ranh giới giữa mơ và thực cứ mờ dần mờ dần.
Nội dung phim :

Hai vũ công khiêu gợi đam mê lao vào mối tình ái mà một người từ đó luôn gặp những cơn ác mộng lặp đi lặp lại và ranh giới giữa mơ và thực cứ mờ dần mờ dần.