Dữ Phượng Hành

The Legend Of Shenli

Dữ Phượng Hành - The Legend Of Shenli (2023) là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm, cổ trang trung quốc, phim Nội dung bộ phim Dữ Phượng Hành xoay quanh câu chuyện về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì không muốn chấp nhận mối hôn sự được sắp đặt từ trước cho nên Thẩm Ly đã quyết định đào hôn và trốn xuống trần gian. Tại nơi này, Thẩm Ly không may gặp nạn và đã được Hành Chỉ Thần Quân ra tay cứu giúp. Cũng chính vì điều này đã khiến cho Thẩm Ly thầm yêu Hành Chỉ Thần Quân từ lúc nào không hay và lúc này cô cũng chưa biết thân phận thật sự của Hành Chỉ Thần Quân.
Deng Ke
Trung Quốc
2023
39 / 39 Tập
Nội dung phim :
Dữ Phượng Hành - The Legend Of Shenli (2023) là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm, cổ trang trung quốc, phim Nội dung bộ phim Dữ Phượng Hành xoay quanh câu chuyện về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì không muốn chấp nhận mối hôn sự được sắp đặt từ trước cho nên Thẩm Ly đã quyết định đào hôn và trốn xuống trần gian. Tại nơi này, Thẩm Ly không may gặp nạn và đã được Hành Chỉ Thần Quân ra tay cứu giúp. Cũng chính vì điều này đã khiến cho Thẩm Ly thầm yêu Hành Chỉ Thần Quân từ lúc nào không hay và lúc này cô cũng chưa biết thân phận thật sự của Hành Chỉ Thần Quân.