Hoàn Cảnh Gia Đình Của Phù Thủy Bất Thường

The Family Circumstances Of The Irregular Witch

Một phù thủy sống một mình trong rừng nọ. Ngày nọ, cô tìm thấy một đứa trẻ và quyết định đem về nuôi. 16 năm sau, cô bé lớn vượt mong đợi. (Source: VuiGhe)
Đang cập nhật
Nhật Bản
2023
12 / 12 Tập
Nội dung phim :
Một phù thủy sống một mình trong rừng nọ. Ngày nọ, cô tìm thấy một đứa trẻ và quyết định đem về nuôi. 16 năm sau, cô bé lớn vượt mong đợi. (Source: VuiGhe)