Kí Sự Sát Nhân

A Record Of Sweet Murderer

Một ngày nọ, một nhà báo Hàn Quốc và một nhà quay phim người Nhật ở Hàn Quốc được mời đến một căn hộ bỏ hoang.
Kôji Shiraishi
Nhật Bản, Hàn Quốc
Phim Kinh Dị
2014
Nội dung phim :
Một ngày nọ, một nhà báo Hàn Quốc và một nhà quay phim người Nhật ở Hàn Quốc được mời đến một căn hộ bỏ hoang.