Madeline Tinh Ngịch

Madeline

Kinh hoàng trước viễn cảnh ngôi trường thân yêu của mình bị bán, một cô gái trẻ người Pháp tên Madeline đã sử dụng sự thông minh và xảo quyệt của mình để cố gắng cứu lấy ngôi trường, đồng thời kết bạn với một người bạn mới lạ trong quá trình này.
Nội dung phim :
Kinh hoàng trước viễn cảnh ngôi trường thân yêu của mình bị bán, một cô gái trẻ người Pháp tên Madeline đã sử dụng sự thông minh và xảo quyệt của mình để cố gắng cứu lấy ngôi trường, đồng thời kết bạn với một người bạn mới lạ trong quá trình này.