Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một

A Quiet Place: Day One

Chứng kiến ngày mà cả thể giới bỗng im lặng.
Nội dung phim :
Chứng kiến ngày mà cả thể giới bỗng im lặng.